Fundația psiholog Nicolae Mărgineanu
Susținem excelența Școlii ArdeleneAceasta fundație a fost înființata in primul rând din dorința de a susține elevii și studenții performanți în științe umaniste din Transilvania. Credem în necesitatea și reala importanța a educației pentru dezvoltarea societății noastre. Din acest punct de vedere, avem convingerea că vârfurile meritocratice, elevii și studenții cu vădite inclinații academice demonstrate, vectori in crearea competitivității si stimulării mediului educațional, sunt cei care trebuie ajutați in mod real, concret si susținut. Suntem deschiși in vederea încheierii de variate parteneriate cu organizații non profit, asociații si fundații ori persoane publice sau private care împărtășesc aceleași valori si au același scop ca noi. Dorim să devenim un partener activ pentru proiecte educaționale și vom încerca să ne adaptăm de fiecare dată la nevoile comunității. Respectam valorile organizației, codul etic si deontologia profesională.Membrii fundației