CONDITIA UMANA

...structura psihologica a persoanei umane nu poate fi inteleasa fara infrastructura biologica, pe care ea se cladeste, si fara suprastructura sociala, in care ea se integreaza. Conditia umana defineste aceasta interconexiune dintre structura psihologica cu infrastructura biologica si suprastructura sociala.
...persoana umana este o structura bio-psiho-sociala, care se adapteaza in mod constient la lume si la societate, in formele cele mai individualizate, cu cauzalitatea proprie cea mai ridicata, realizand salturile cele mai mari in directia Binelui, Adevarului si Frumosului...HUMAN CONDITION

...the psychological structure of human being can not be understand without the biological infrastructure, upon which is biult, and without the social overstructure, in which is integrated. The human condiotion defines this inter-connection between the psychological structure, the biological infrastructure and the social overstructure.
... the human person is a bio-psycho-social structure, which consciously adapts to world and society, in the most individualised forms, with its own high rated CAUZALITATE, realising the highest jumps towards Good, Truth and Beautifull.